Kategoriarkiv: Organisation

Nu är vi igång igen!

Stärkta av förra årets resultat fortsätter vår resa. Verksamheten fungerar fortsatt väl, och elevernas studieresultat fortsätter förbättras i samtliga klasser. Det är viktigt för oss att just fokusera på förändringen inom respektive grupp/individ i sin helhet. Vi är självklart väldigt tillfreds och glada över att de nior som lämnade oss i våras hade ett meritvärde som till och med var det högsta i kommunen, men just detta är ett bra exempel på att inte jämföra fel saker med varandra – i detta fall olika elever. Därav betydelsen av att stödja respektive grupp/elev att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Självklart ser vi även möjligheter till fortsatta kvalitétsförbättringar, dessa kommer vi att prioritera utifrån vår bedömning av behov, resurser och inte minst effekt på måluppfyllelsen i sin helhet. I vanlig ordning sker detta genom ett lösningsinriktat förhållningssätt, där vi genom en konstruktiv dialog utvecklar verksamheten långsiktigt och tillsammans.

Allt fler elever söker sig till oss, och vi har fullt i årskurs 4-9. Det finns för närvarande lediga platser att ansöka om i förskoleklass och årskurs 1-3. Ansöker gör man på Sollentuna kommuns hemsida, se Val och byte av skola.

Mer om årets resultatförbättringar i Sollentunas skolor finns att läsa i tidningen Mitt i Sollentuna, se Niorna fortsätter att höja sina betyg.

 

Läsårstider för grundskolan Utbildning Silverdal 2013-2014

Höstterminen 2013
20 augusti – 20 december
 
Vårterminen 2014
8 januari – 12 juni
 
Lovdagar
16 oktober: Utvecklingssamtal
28 oktober – 1 november (vecka 44): Höstlov
3 februari: Planeringsdag för lärare
19 februari: Utvecklingssamtal
24 – 28 februari (vecka 9): Sportlov
14 – 17 april (vecka 16): Påsklov
30 maj: Lovdag
 
Halva planeringsdagar för lärare, eleverna slutar efter lunch
4 september
2 oktober
4 november
3 december
5 mars
26 mars
28 april
12 maj
22 maj