Kategoriarkiv: IKT

Den 4 november är det ”No-hatedagen”!

Den 4 november är det No hate-dagen, en del av No Hate Speech Movement – en kampanj från Statens medieråd som syftar till att göra internet till en bättre plats att vara på..

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/nohate-1.241668

nohate2

No Hate Speech Movement startade i juni 2013, då Statens medieråd fick regeringens uppdrag att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige. Statens medieråd har nu fått regeringens uppdrag att fortsätta kampanjen till och med 2016. I det nya uppdraget ingår, förutom ovanstående, att ”värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stärka barns och ungas medie- och informationskunnighet”. Myndigheten ska också särskilt se till att kampanjen även når barn och unga med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.