Kategoriarkiv: Nyheter

Den 4 november är det ”No-hatedagen”!

Den 4 november är det No hate-dagen, en del av No Hate Speech Movement – en kampanj från Statens medieråd som syftar till att göra internet till en bättre plats att vara på..

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/nohate-1.241668

nohate2

No Hate Speech Movement startade i juni 2013, då Statens medieråd fick regeringens uppdrag att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige. Statens medieråd har nu fått regeringens uppdrag att fortsätta kampanjen till och med 2016. I det nya uppdraget ingår, förutom ovanstående, att ”värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stärka barns och ungas medie- och informationskunnighet”. Myndigheten ska också särskilt se till att kampanjen även når barn och unga med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Informationskväll för dig med barn i årskurs 1, 3, 4 och 8

Vi har några platser kvar i årskurs 1,3, 4 och 8.

Vi bjuder därför in till   informationskväll torsdag den 19/11 klockan 17.30!

Du får träffa pedagoger och ledning, ställa frågor och gå en rundtur i skolan!

Vi är en lugn skola med studiemotiverade elever och engagerade lärare. Vi jobbar enligt Olweusmodellen med goda resultat.

Blir du nyfiken på oss och vill veta mer?

Varmt välkommen!

Kan du inte komma men har ändå frågor, kontakta:

Tomas Lejweman biträdande rektor 073 915 13 96

Epost: tolej_s@edu.sollentuna.se 

Christine Elm biträdande rektor 08 57922821

Epost: chelm_s@edu.sollentuna.se

 

Läslov- vad är det?

”Läslov är lite som ett grävlingsgryt, det har många ingångar.”

headerluddmonster3Läslov bjuder in till en hel vecka av lustfyllt berättande. För att alla ska känna sig välkomna öppnar vi många ingångar till läsandet. En blogg kan vara en lika bra väg in som en bok. En hiphoptext eller en vers av Hellsing kan båda visa på språkets möjligheter. Seriestripen kan öppna dörren till berättandet likaväl som historierna om Pippi Långstrump.

Håll utkik efter bokbytardagar, skrivarverkstäder, filmvisningar och mycket mer som kommer att äga rum över hela landet. Många gånger på oväntade arenor. Vi vänder oss till alla som vill ha något roligt och meningsfullt att göra denna mörka höstvecka. Så glöm höstlovet.

Välkommen till LÄSLOV vecka 44.

 

Läs mer om detta genom att klicka här: Vad är läslov?

Välkommen till Utbildning Silverdal!

Hej och välkommen till läsåret 2015/2016 på Utbildning Silverdal!

Hoppas ni haft en bra sommar och är redo att ta er an nya utmaningar!
Till våra elever brukar vi alltid säga att det är speciellt 2 saker som är viktiga att fokusera på när man är i skolan:

1) Fokus på studierna. När man är i skolan så är det skolarbetet som är det viktiga att tänka på.
2) Att vara en bra kamrat. Här på skolan är vi schyssta mot varandra, både barn och vuxna.

Hoppas att ni alla får ett riktigt spännande och lärorikt läsår!

Information läsåret 2015/2016

Vi har fortfarande några platser kvar i följande årskurser:

Årskurs 1:  7 platser

Årskurs 3: 3 platser

Årskurs 4: 8 platser

Årskurs 8: 1 plats

Om ni vill söka en plats hos oss gör en ansökan via länken:

http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Barn–utbildning/Grundskola/Valja-eller-byta-skola/

 

Nya medarbetare:

Följande medarbetare kan vi hälsa välkomna till oss på Utbildning Silverdal:

– Kajsa Fränkel: Lärare i årskurs 1. Nyinflyttad från Hedemora. Behörig lärare i grundskolans tidigare år i svenska, matematik och geografi.

–  Monica Törnquist: Lärare i musik i årskurs 1-6 samt Aspergerverksamheten:, utbildad musiklärare som tidigare jobbat på en skola i kommunen.

– Thérèse Eklund: Ma/No-lärare samt mentor för den nya årskurs 4:  Hon har också tidigare  arbetat för en skola i kommunen.

–  Ida Hagelin: Ny lärare i förskoleklassen:: behörig lärare i bl.a svenska, matematik, No, So och musik i år 1-6.

– Lindah Kapil: Vikarierar för Anna Nygren som är föräldraledig nästa läsår. Lindah är utbildad lärare i sv/so.

Ny tid för informationskväll tisdag 27/1 kl.18.30

Hej alla!

Missade du förra mötet? Då har du en ny chans att komma hit på informationskväll.

När? Tisdag den 27/1 klockan 18.30 är Du välkommen till Utbildning Silverdal.

Vi berättar om vår verksamhet. Det blir tid för frågor samt en rundvandring i våra lokaler.

Plats: När du kommer in genom entren går du rakt fram till vår cafeteria.

Varmt välkommen!

Nu är vi igång igen!

Stärkta av förra årets resultat fortsätter vår resa. Verksamheten fungerar fortsatt väl, och elevernas studieresultat fortsätter förbättras i samtliga klasser. Det är viktigt för oss att just fokusera på förändringen inom respektive grupp/individ i sin helhet. Vi är självklart väldigt tillfreds och glada över att de nior som lämnade oss i våras hade ett meritvärde som till och med var det högsta i kommunen, men just detta är ett bra exempel på att inte jämföra fel saker med varandra – i detta fall olika elever. Därav betydelsen av att stödja respektive grupp/elev att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Självklart ser vi även möjligheter till fortsatta kvalitétsförbättringar, dessa kommer vi att prioritera utifrån vår bedömning av behov, resurser och inte minst effekt på måluppfyllelsen i sin helhet. I vanlig ordning sker detta genom ett lösningsinriktat förhållningssätt, där vi genom en konstruktiv dialog utvecklar verksamheten långsiktigt och tillsammans.

Allt fler elever söker sig till oss, och vi har fullt i årskurs 4-9. Det finns för närvarande lediga platser att ansöka om i förskoleklass och årskurs 1-3. Ansöker gör man på Sollentuna kommuns hemsida, se Val och byte av skola.

Mer om årets resultatförbättringar i Sollentunas skolor finns att läsa i tidningen Mitt i Sollentuna, se Niorna fortsätter att höja sina betyg.

 

Lokal pedagogisk planering (LPP)

I linje med den samlade läroplanen som träder i kraft from läsåret 2011-2012 har vi redan nu utvecklat en form för våra lokala pedagogiska planeringar som beskriver undervisningens upplägg tex. arbetsområde, resurser, centralt innehåll, kunskapskrav och redovisningsform.

Detta är ett led för att dels vara väl förberedda inför de nya styrdokumenten men också för att öka möjligheten för både elever och föräldrar att få en överbilck eleverna arbetar med under skoldagen. De olika lokala pedagogiska planeringarna, som synliggörs på vårt intranät Schoolsoft, inom respektive ämne anger strukturen och innehållet för undervisningen samtidigt som de utgör en viktig del av varje elevs utvecklingsprocess enligt följande:

1.)    Lokal pedagogisk planering, genomförande, uppföljning och dokumentation.

2.)    Skriftliga omdömen för skolämnet i sin helhet skrivs av de olika ämneslärarna inför utvecklingssamtalen 1ggr/termin.

3.)    Utvecklingssamtalen genomförs tillsammans med mentor, elev och förälder.        

4.)    Individuella utvecklingsplaner (IUP) upprättas för varje elev vid utvecklingssamtalet och är en sammanställning över vilka utvecklingsområden som ska prioriteras utifrån de skriftliga omdömena från respektive ämneslärare.