OLWUES-certifierade … igen!

På Utbildning Silverdal förväntar vi oss, samt arbetar för att varje elev ska fokusera på skolarbete och att uppträda som en god medmänniska. Därför var det både med glädje och stolthet som vår OLWEUS-certifiering förnyades vid årets revision.

Olweus