Rektors besök från Finland och Sverige

Studiebesök- rektorer från Finland och Sverige besökte Utbildning Silverdal

I fokus är de sju principerna för Innovativa Lärandemiljöer som OECD har skrivit fram i sin rapport Innovative Learning Environments, dvs att man på skolan;
  • Make learning and engagement central.
  • Ensure that learning is social and often collaborative.
  • Be highly attuned to learner motivations and emotions.
  • Be acutely sensitive to individual differences.
  • Be demanding for each learner but without excessive overload.
  • Use assessments consistent with learning aims, with strong emphasis on formative feedback.
  • Promote horizontal connectedness across activities and subjects, in and out of school.

Vi inledde med en rundvandring på plan 4 och specialpedagog Birgitta Sandeń informerade om och visade Aspbergerverksamheten. Därefter blev lektionsbesök på plan 3 där årskurs 5-9 håller till. De var med på bla matematik och SO-lektioner. På eftermiddagen diskuterade man verksamheten och rektorerna ställde många frågor om vår skola.

Rektorerna var väldigt nöjda med dagen!

bild