Information läsåret 2015/2016

Vi har fortfarande några platser kvar i följande årskurser:

Årskurs 1:  7 platser

Årskurs 3: 3 platser

Årskurs 4: 8 platser

Årskurs 8: 1 plats

Om ni vill söka en plats hos oss gör en ansökan via länken:

http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Barn–utbildning/Grundskola/Valja-eller-byta-skola/

 

Nya medarbetare:

Följande medarbetare kan vi hälsa välkomna till oss på Utbildning Silverdal:

– Kajsa Fränkel: Lärare i årskurs 1. Nyinflyttad från Hedemora. Behörig lärare i grundskolans tidigare år i svenska, matematik och geografi.

–  Monica Törnquist: Lärare i musik i årskurs 1-6 samt Aspergerverksamheten:, utbildad musiklärare som tidigare jobbat på en skola i kommunen.

– Thérèse Eklund: Ma/No-lärare samt mentor för den nya årskurs 4:  Hon har också tidigare  arbetat för en skola i kommunen.

–  Ida Hagelin: Ny lärare i förskoleklassen:: behörig lärare i bl.a svenska, matematik, No, So och musik i år 1-6.

– Lindah Kapil: Vikarierar för Anna Nygren som är föräldraledig nästa läsår. Lindah är utbildad lärare i sv/so.