Pizzaklubben 2015/2016

Pizzaklubben 2016

Hej alla!

Det blir ett Pizzaklubben till! 

Under våren 2015 startade Pizzaklubben på Edsbergsskolan – en mötesplats för elever med särskild begåvning inom matematik. Pizzaklubben fortsätter nu med en ny omgång under vt-16

Sollentuna vill fortsätta arbetet med att uppmärksamma elever med särskild fallenhet för matematik genom att skapa en mötesplats som har till syfte att erbjuda elever en undervisning som möter deras kapacitet och stimulerar till nyfikenhet.

Under vårterminen 2016 kommer därför Pizzaklubben att arrangeras av Edsbergsskolan på uppdrag av barn- och utbildningskontoret. Ansvariga för Pizzaklubbens innehåll är Edsbergsskolans förstelärare i matematik, Adam Jonsson och Catherine Mortimer-Hawkins. Pizzaklubben kommer att vända sig till elever i åk 2-9. Har du varit med förut eller skulle vilja vara med så anmäl dig nu!

http://www.sollentuna.se/sv/uweb/edsbergsskolan/sa-arbetar-vi-pa-edsbergsskolan/Pizzaklubben/

Fotolia_41104275_Subscription_Monthly_XXL