Lokal pedagogisk planering (LPP)

I linje med den samlade läroplanen som träder i kraft from läsåret 2011-2012 har vi redan nu utvecklat en form för våra lokala pedagogiska planeringar som beskriver undervisningens upplägg tex. arbetsområde, resurser, centralt innehåll, kunskapskrav och redovisningsform.

Detta är ett led för att dels vara väl förberedda inför de nya styrdokumenten men också för att öka möjligheten för både elever och föräldrar att få en överbilck eleverna arbetar med under skoldagen. De olika lokala pedagogiska planeringarna, som synliggörs på vårt intranät Schoolsoft, inom respektive ämne anger strukturen och innehållet för undervisningen samtidigt som de utgör en viktig del av varje elevs utvecklingsprocess enligt följande:

1.)    Lokal pedagogisk planering, genomförande, uppföljning och dokumentation.

2.)    Skriftliga omdömen för skolämnet i sin helhet skrivs av de olika ämneslärarna inför utvecklingssamtalen 1ggr/termin.

3.)    Utvecklingssamtalen genomförs tillsammans med mentor, elev och förälder.        

4.)    Individuella utvecklingsplaner (IUP) upprättas för varje elev vid utvecklingssamtalet och är en sammanställning över vilka utvecklingsområden som ska prioriteras utifrån de skriftliga omdömena från respektive ämneslärare.