Schoolsoft – intro

schoolsoft logo

Nu utökar vi skolans öppettider! Välkommen när du vill ‚ dygnet runt!

På SchoolSoft arbetar vi med moderna webbaserade lösningar som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta innebär för dig som förälder att du kontinuerligt kan följa ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör er dygnet runt. Att föräldrar ges chansen att i större grad ta del av elevens skoldag, har visat sig öka elevens chanser att nå sina studiemål. Du håller dig uppdaterad via internet, enkelt och bekvämt.

Välkommen till en öppnare skola!

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!