Schoolsoft – Närvaro och frånvaroanmälan

Så här gör du för att anmäla frånvaro på schoolsoft, ses bäst i HD-kvalitet.

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!