Schoolsoft – Veckoplanering och prov

En kort film om hur och var du hittar veckoplanering, lektionsplanering och prov, ses bäst i HD:

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!