Schoolsoft – IUP

Här kommer en kort film om hur du hittar den individuella utvecklingsplanen, ses bäst i HD:

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!