Förskolan – Äpplet

Förskolan Äpplet tillhör Utbildning Silverdal och ligger alldeles intill skolan i egna lokaler med stor härlig gård. Skog, ängar och Edsvikens vatten ligger i närheten. Äppelsorter har gett namn till de sex avdelningarna, fördelade på tre för yngre barn (1-3 år) och tre för äldre (3-5 år).

Grundsynen är att varje barn är unikt med olika förmågor som de vill och kan utveckla.

Pedagogernas roll är att på ett tryggt och tillitsfullt sätt utmana, stimulera och stödja varje barns utveckling. Detta gör vi genom att se till att barnen har tillgång till olika material och miljöer som på ett lustfyllt sätt inspirerar leken och utforskandet och som möter barnen i deras fascination och nyfikenhet samt genom att ställa frågor och fånga upp svar. Tillsammans reflekterar pedagoger och barn kring gemensamma upptäckter och erfarenheter.

På förskolan finns 24 lärplattor och varje avdelning har en egen projektor. Med stöd av dessa har vi kortat informationsvägarna pedagoger emellan och mellan förskola-hem men främst är de ändå ett ytterligare verktyg i sökandet efter information, en inspirationskälla för barnens lekar och ger en ytterligare dimension till förståelse för språk, matematik och av tekniska och naturvetenskapliga fenomen. Barnen prövar med hjälp av lärplattorna sina hypoteser, löser kluriga problem, sampelar med andra barn och stärker sin digitala kompetens. Genom ljud- och bildupptagningar, fotografier och berättelser delar de enkelt sina erfarenheter mellan sig och stöttar den gemensamma reflektionsprocessen.

 Kontakta oss gärna om du vill besöka oss.

Välkommen till förskolan Äpplet!

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!