Schoolsoft – Enkät

Se hur du besvarar enkäter på schoolsoft, ses bäst i HD:

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!