Verksamhetsbeskrivning

Här finner du en beskrivning av följande:

1.) Asperger verksamheten: Grundskola

2.) Fritids

3.) Förskolan – Äpplet

4.) Förskoleklass

5.) Grundskolan 1-9

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!