Asperger: Grundskola

Ring skolans växel, verksamhetsansvarig Bitr. Rektor eller Elevstödsenheten i Sollentuna kommun för mer information.

Elevstödsenheten beslutar om vilka elever som erbjuds plats.

Bitr. rektor Helena Patel:

hepat_s@edu.sollentuna.se

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!