Grundskolan: Förskoleklass och skolår 1-9

Perioden för skolansökan 2016 är 11 januari till 8 februari. Skolmässan är den 16 januari på Stinsen. Välkomna!

 

Ansökan om skolplats lämnas på Sollentuna kommuns hemsida www.sollentuna.se under ansökningsperioden.

Inför läsåret 2016-2017 planerar Utbildning Silverdal att erbjuda skolplatser enligt följande:

– Förskoleklasser: 2 nya klasser med totalt 50 platser.

– Skolår 1-9: Eventuellt enstaka platser i den mån en klass inte redan är fullt tillsatt eller förändringar sker.

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!