Utbildning Silverdal

Här finner du en beskrivning av följande:

1.) Verksamhetens Bakgrund, Idé (Vision) och Kvalitetsarbete

2.) Läsårsdata

3.) Värderingar: Människo- och kunskapssyn

4.) Ordning- och trivselregler

5.) Organisation

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!