Fritids

Verksamheten för eleverna i förskoleklass, grundskolan 1-9 och fritids bedrivs i den stora huvudbyggnaden. Där är respektive arbetslag organiserade på olika våningsplan, enligt följande:

– Plan 1: Förskoleklass samt salar i NO/Tk, Slöjd (Trä- och metall samt textil), Bild, Musik/Hörsal, Bibliotek/läsrum samt cafeteria och uppehållsrum.

– Plan 2: Skolår 1-4 och Fritids samt grupprum och verksamhetens gemensamma matsal.

– Plan 3: Skolår 5-9 samt grupprum och uppehållsrum/fritidsrum

– Plan 4: Sal för Hem – och konsumentkunskap.

– Externt: Idrottsundervisningen bedrivs i Silverdalshallen, ca. 3 min promenad.

Fritids och samverkan med skolan

Till varje klass i årskurserna 1-4 samverkar en fritidspersonal med en mentorn. Samverkaren är med som stöd till klassen och planerar gemensamma aktiviteter och tillfällen tillsammans med klassens mentor. Samverkaren följer alltid barnen till idrotten i idrottshallen och är kvar där med de yngre barnen.

Efter skoldagens slut tar fritidshemmet vid, där klassens samverkare övertar ansvaret för gruppen. Efter att mellanmål ätits i skolans matsal finns ett utbud av olika aktiviteter. All fritidspersonal samarbetar och har olika verksamheter utifrån barnens behov och önskemål.

Fritidshemmet tar även emot barnen i åk. 4-6, som behöver verksamhet och omsorg. Under läsåret 16/17 är fritidsgrupperna fördelade på åk 1 och 2-3. Vissa aktiviteter är valbara och gemensamma för elever i alla årskurser medan andra sker tillsammans klass/gruppvis.

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!