Skolans regler

På Utbildning Silverdal följer vi Olweusreglerna mot mobbing

 • Vi ska inte mobba andra
 • Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade
 • Vi ska vara tillsammans med elever som lätt blir ensamma
 • Om vi vet att någon blir mobbad ska vi tala om det för en vuxen på skolan eller hemma

Övriga regler

 • Var och en är alltid ansvarig för personliga tillhörigheter som man tar med sig till skolan.
 • Vi förvarar ytterkläder i skåpet, under lektioner och då vi äter lunch i matsalen.
 • Vi kommer i tid till varje lektion och har med oss allt material som kan behövas.
 • Behöver man lämna skolans område avtalar man alltid detta med mentorn eller någon annan lärare i arbetslaget.
 • Vi vistas endast ute, i cafeterian, eller uppehållsrummet då vi har rast.
 • Vi jobbar aktivt för att skapa en god medvetenhet om den personliga hälsan. Därför äter vi inte godis, läsk eller liknande sötsaker i skolan.
 • Vi lämnar alltid klassrummet och matsalen i fint skick. Efter sista lektionspasset för dagen ställs stolarna upp på borden så att golven kan städas.
 • Vi går och samtalar med varandra på ett lugnt och trevligt sätt så att omgivningen inte påverkas.
 • Vid felaktigheter och skador på skolans utrustning eller inventarier meddelar vi alltid detta direkt till någon vuxen.
 • Vid olyckor eller då någon behöver hjälp meddelar vi alltid detta direkt till någon vuxen.

 

 

 

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!