Nu är vi igång igen!

Stärkta av förra årets resultat fortsätter vår resa. Verksamheten fungerar fortsatt väl, och elevernas studieresultat fortsätter förbättras i samtliga klasser. Det är viktigt för oss att just fokusera på förändringen inom respektive grupp/individ i sin helhet. Vi är självklart väldigt tillfreds och glada över att de nior som lämnade oss i våras hade ett meritvärde som till och med var det högsta i kommunen, men just detta är ett bra exempel på att inte jämföra fel saker med varandra – i detta fall olika elever. Därav betydelsen av att stödja respektive grupp/elev att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Självklart ser vi även möjligheter till fortsatta kvalitétsförbättringar, dessa kommer vi att prioritera utifrån vår bedömning av behov, resurser och inte minst effekt på måluppfyllelsen i sin helhet. I vanlig ordning sker detta genom ett lösningsinriktat förhållningssätt, där vi genom en konstruktiv dialog utvecklar verksamheten långsiktigt och tillsammans.

Allt fler elever söker sig till oss, och vi har fullt i årskurs 4-9. Det finns för närvarande lediga platser att ansöka om i förskoleklass och årskurs 1-3. Ansöker gör man på Sollentuna kommuns hemsida, se Val och byte av skola.

Mer om årets resultatförbättringar i Sollentunas skolor finns att läsa i tidningen Mitt i Sollentuna, se Niorna fortsätter att höja sina betyg.

 

Entreprenörskap

bild

Som ett alternativ under skolår 5-9´s elevens val fokuseras studierna till Entreprenörskap. Vinnande idén kom från en grupp elever i skolår 8B, S.C.W – Sun Charge Wifi. Detta är solladdad dockningsstation som ska vara placerad på allmän plats.

Författarbesök – Sören Olsson

Sören Olsson, en av Sveriges mest lästa och uppskattade barnboksförfattare gjorde ett mycket uppskattat besök på Utbildning Silverdal inom ett av våra Skapande skola projekt.

Författarbesök

Elevreflektioner från besöket:

– Jag tyckte att det var jätte intressant. Jag fick många tips och jag tror att det kommer hjälpa mig mycket. Han var rolig och verkade jätte trevlig. 

– Det jag tror att jag har lärt mig mest är att det är bra att göra en planering innan man sätter sig och skriver. Man skriver och sen till slut kan man inte avsluta berättelsen för att man hela tiden bara kommer på att det här ska jag ha med och det här ska jag ha med och sen blir det inte bra! En annan sak som jag lärde mig är dom tre F:en som betyder, Förutsättning, Förvandling och Förändring.

– Fick jag skriva nästa bok om Sune skulle den heta ”Sune och drömmarna”. Den ska handla om att Sune och hans sömn påverkar hans tjejtjusande. Hans drömmar är så verkliga att han tror att det som händer i drömmarna är på riktigt. 

Gymnasieverksamheten flyttar till Rudbeckskolan

Inför höstterminen 2014 flyttar gymnasiedelen av Utbildning Silverdal (för elever med Aspergers syndrom) till Rudbeckskolan. De kommer att finnas i paviljongen som ligger intill Rudbeckskolan. Personalen (lärare och elevassistenter) flyttar med eleverna.
Flytten till Rudbeck kommer att innebär att eleverna får tillgång till ett större kursutbud än tidigare.
Gymnasieverksamheten som flyttar från Utbildning Silverdal till Rudbeckskolan kommer därmed att organisatoriskt tillhöra utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
För mer information, kontakta Helena Patel, Utbildning Silverdal, tfn 08-579 228 05

Långsiktigt lärande resulterar i högsta resultat/betyg

Efter att vi nu fått ta del av betygsstatistiken från kommunens samtliga skolår är det speciellt kul att se betygen för eleverna i skolår 6 och 7 som gått hela sin grundskoletid på Utbildning Silverdal.

Både skolår 6 och 7 har idag det högsta meritväret bland kommunens samtliga  skolor och elever i samma ålder.

Det ihärdiga arbetet i såväl de tidigare som de senare skolåren med att man som elev förväntas uppträda som en god medmänniska/kompis och fokuserar på skolarbetet samtidigt som vi hela tiden strävar efter att erbjuda en undervisning av hög kvalité som dessutom fortsätter utvecklas verkar ge resultat.

* Meritväret är den sammanlagda poäng man får för 17st skolämnen (inklusive moderna språk, där betyg dock inte ges i skolår 6). Meritvärdet är också den poäng som ligger till grund för ansökan till Gymnasieskolan.

Betygsskalan

Sollentuna pedagogpris

 Pedagogpriset

9 st av de totalt 25 st nominerade till Sollentuna pedagogpris jobbar på Utbildning Silverdal. Samtidigt som att vi är väldigt glada över att dessa:  

Agneta Giona, Louise Mûckstein, Christine Elm, Klara Eriksson, Birgitta Westling, Jonas Fjellander, Ingela Lagerlöf,  Manfred Holmelin, Christian Sjöö

medarbetares arbete uppmärksammas på detta sätt vill vi även gratulera vinnaren: Darren Maharaj från Sollentuna International School

Pettson & Findus besökte Utbildning Silverdal

20140120_103322Måndagen den 20/1 bjöd Utbildning Silverdal barn mellan 4 och 7 år, samt områdets alla 08:or i andra förskolor och familjedaghem, på musikteater.  Röster från barn, elever och pedagoger efter att ha sett Slutprodukters uppsättning av Pettson och Findus ljöd ungefär så här: ”proffsigt”, ”lagom läskigt”, ”kul att vi hade övat på sångerna innan”, ”gäddan var rolig”,  ”de dansade och spelade bra”, ”de såg ut som riktiga Pettson och Findus”, ”när får vi se dem igen?” och ”både barn och vuxna roades”.  Vill ni sjunga vidare hemma finns text och musik här: http://www.brodernaslut.com. En lyckad förmiddag!

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!