Skolval läsåret 2011/12

Problem med dubbla besked om skolplacering

På grund av tekniska problem har besked om skolplacering inför hösten 2011 av misstag skickats ut via e-post till vårdnadshavare (framförallt bosatta i Sollentuna kommun).

Informationen om vilken skola barnet har fått sin placering på är korrekt, men tyvärr innehåller e-postmeddelandet även felaktiga instruktioner om hur man som vårdnadshavare ska agera.

Följande gäller:

  • Inom de närmaste dagarna kommer skolorna att skicka ut placeringsbesked via post.
  • I det brevet framgår att båda vårdnadshavare ska underteckna beskedet och skicka tillbaka det till skolan.
  • Vårdnadshavare kan inte logga in på skolvalswebbplatsen och där får besked om skolplacering.

Vårdnadshavare till blivande förskoleklassbarn får i samma brev även information om hur man söker fritidshemsplacering.

Läsutveckling: Konstutställning – Sollentuna bibliotek

Eleverna i skolår 2 har haft ett Afrika projekt med fokus på folksagor, bearbetning och skapande av bilder till dessa inom skolämnena Bild, SO och Sv. I samband med skapandet av egna bilder gjorde eleverna även större tavlor som ställts ut på biblioteket i Sollentuna centrum och nu hänger i cafeterian på skolan. Projektet var också något som belystes, som ett föredömligt exempel för arbetét med elevers läsutveckling, av forskaren Barbro Westerlund vid den kommungemensamma föreläsningen 23/2.

Lokal pedagogisk planering (LPP)

I linje med den samlade läroplanen som träder i kraft from läsåret 2011-2012 har vi redan nu utvecklat en form för våra lokala pedagogiska planeringar som beskriver undervisningens upplägg tex. arbetsområde, resurser, centralt innehåll, kunskapskrav och redovisningsform.

Detta är ett led för att dels vara väl förberedda inför de nya styrdokumenten men också för att öka möjligheten för både elever och föräldrar att få en överbilck eleverna arbetar med under skoldagen. De olika lokala pedagogiska planeringarna, som synliggörs på vårt intranät Schoolsoft, inom respektive ämne anger strukturen och innehållet för undervisningen samtidigt som de utgör en viktig del av varje elevs utvecklingsprocess enligt följande:

1.)    Lokal pedagogisk planering, genomförande, uppföljning och dokumentation.

2.)    Skriftliga omdömen för skolämnet i sin helhet skrivs av de olika ämneslärarna inför utvecklingssamtalen 1ggr/termin.

3.)    Utvecklingssamtalen genomförs tillsammans med mentor, elev och förälder.        

4.)    Individuella utvecklingsplaner (IUP) upprättas för varje elev vid utvecklingssamtalet och är en sammanställning över vilka utvecklingsområden som ska prioriteras utifrån de skriftliga omdömena från respektive ämneslärare.

Bästa sexan i Sollentuna kommun – 2010!

Under fredagen 22/1 tog 6A sig vidare genom en spännande och svår kvalomgång till finalen av bästa sexan i Sollentuna kommun.

I finalen som för övrigt avslutade lördagens skolmässa i Sollentuna centrum visade Sigrid, Kiana och Carolina såväl goda ämneskunskaper som stil och finess i de praktiska grenarna och tog hem hela tävlingen, glatt påhejad av övriga klassen.

Förutom vandringspokalen vann man 10.000kr till klasskassan.

GRATTIS – NI ÄR BÄST!

Nya lokaler och förbättrade inre miljöer!

Vi vill härmed passa på att informera om att Utbildning Silverdal växer vidare och det är med glädje vi kan konstatera att samtliga av det stora byggprojekten vi arbetet med under andra halvan av föregående år nu är klara. Dessa har för övrigt i första hand förlagts på tider utanför den ordinarie skoldagen så att inte denna skall påverkas negativt. Projektet har bland annat omfattat utbyggnad av NO/Tk-salar samt installering av dragskåp i båda salarna samt komplettering av material. Ombyggnationer av Plan 1 för nya egna ämnessalar för såväl Bild och Slöjd (TX och TM). Utformning av musiksalen gällande miljön och instrument. Nymålning av plan 3. Det sista som blev klart under julen är att vi kunde hyra in oss i den nybyggda Silverdalshallen som ligger precis vid skolan där vi from nu har all Idrottsundervisning.

Vi fokuserar på skolarbete och att vara en god medmänniska!